ЕКСТРИЙМ.БГ ООД (XTREME.BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които XTREME.BG предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на XTREME.BG или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на XTREME.BG или на собственика на марката.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:

  •         Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;
  •         Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от XTREME.BG;
  •         Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на XTREME.BG;
  •         Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
  •         Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на XTREME.BG.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.

XTREME.BGможе да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление.

XTREME.BGне гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито XTREME.BG, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. XTREME.BGне носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че XTREME.BG одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

XTREME.BGноси отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

Екстрийм.БГ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Екстрийм.БГ е вписан в регистъра на администратори на лични данни.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОКУПКА И СТРТИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Екстрийм.БГ ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Екстрийм.БГ ООД и натискане на бутона „изпрати“. Приемайки общите условия, потребителят декларира, че е прочел и се е запознал с допълнителните материали и документация, прилежащи към съответния модел в онлайн магазина, уточняващи промоционални оферти, гаранционни условия и особености в гаранционната политика.

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

 

ПЛАЩАНЕ

XTREME.BGприема множество начини за заплащане на закупените стоки. Подробности ще намерите в меню ПЛАЩАНЕ в края на тази страница.

ДОСТАВКА

Доставката е безплатна за територията на Република България при поръчка на стойност над 50 лв.За аксесоари и стоки с цена под 50 лв. доставката е за сметка на клиента.

Екстрийм.БГ доставя своите стоки за страната чрез куриерска компания Спиди. За района на София доставките се извършват от куриер на Екстрийм.БГ или куриерска служба Рапидо.

В доставката с поръчаните от Вас стоки ще получите фактура, приемо-предавателен протокол  и гаранция за стоките.

За цялата страна стандартната доставка е в рамките на 24 часа след потвърждаване на Вашата поръчка и отразяване на плащането ( ако е направено с карта или по банков път) или в зависимост кога куриерската фирма посещава населеното място.

Всеки потребител, направил покупка в XTREME.BG, има право да върне поръчаните от него стоки в период от 15 (петнадесет) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация.

Доставката по връщането е за сметка на клиента.

 

АНУЛИРАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчка може да бъде анулирана от XTREME.BG, при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на потвърждаването й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие.Приемо-предавателният протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки съгласно Закона за защита на потребителите като разходите са за негова сметка:

Чл. 50. (1) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: 

  •         1.сключване на договора – при договор за услуги;
  •         2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба

Чл. 55. (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл. 55. (2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

  •         е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
  •         стоката е с видим дефект;
  •         стоката е повредена по време на доставката й.

Рекламацията се предявява пред служител на Екстрийм.БГ  ООД или пред упълномощено от него лице.

Рекламации относно закупени от Екстрийм.БГ  ООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

 

Търговската гаранция от онлайн магазин xtreme.bg се предоставя от Екстрийм.БГ ООД. За предявяване на рекламации: София, кв.Манастирски ливади, ул. Пирин 58, (от страната на Лъвски рид). Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел  на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба.

 

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

XTREME.BGзапазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.